Dành cho nhân viên mới

1. Thưởng cho người Giới thiệu Nhân sự:

 

Điều kiện thưởng:

 

Nhân sự mới được giới thiệu phải làm việc tại Công ty tối thiểu từ 6 tháng trở lên

-        Giới thiệu Công nhân: Thưởng           2.000.000

-        Giới thiệu Nhân viên: Thưởng           5.000.000

-        Giới thiệu Cấp Quản lý: Thưởng        10.000.000

-        Giới thiệu Công nhân: Thưởng           1.000.000

-        Giới thiệu Nhân viên: Thưởng           2.500.000

-        Giới thiệu Cấp Quản lý: Thưởng        5.000.000

 

2. Thưởng cho Cán bộ Quản lý và Người Hướng dẫn/ Đào tạo cho Nhân sự mới:

 

Điều kiện thưởng:

 

Nhân sự mới phải làm việc tại Công ty tối thiểu từ 6 tháng trở lên 

Nhân sự mới, Cán bộ Quản lý và Người Hướng dẫn/ Đào tạo đạt điểm KPI theo Quy định.

 

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo