Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV được thiết kế theo cấu trúc metal enclosed, cách điện khí SF6 sử dụng cho hệ thống phân phối trung thế. Tủ trung thế RM6 đáp ứng các tiêu chuẩn IEC: IEC 60694, IEC 62271-200, IEC 60265-1, IEC 62271-105, IEC 62271-102, IEC 60255.

 

 

tu-trung-the-rmu-schneider-1

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV 

 

 

 

 

1. Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV

 

Tủ điện trung thế Schneider 24kV RM6 là giải pháp đáp ứng cho tất cả các nhu cầu về phân phối điện năng trung thế đến 24kV. 

 

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV RM6 là tủ thược chủng loại tủ Ring Main Unit với đầu cáp kín với ngăn cầu dao phụ tải đầu vào và ngăn máy cắt đầu ra đều sử dụng đầu cáp Tplug. 

 

Tủ điện Schneider 24kV RM6 được thiết kế là dạng tủ RMU nhỏ gọn tích hợp các chức năng kết nối, cấp điện và bảo vệ cho một hoặc hai biến áp mạng hình tia hoặc mạng vòng hở.  

 

Tủ trung thế Schneider 24kV RM6 đáp ứng các tiêu chuẩn IEC: IEC 60694, IEC 62271-200, IEC 60265-1, IEC 62271-105, IEC 62271-102, IEC 60255. Tủ điện Schneider 24kV RM6 là dãy sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các thị trường điện lực, công nghiệp và xây dựng. Có độ tin cậy cao tích hợp tất cả các chức năng trung thế, đầu nối, cấp nguồn và bảo vệ các biến áp và đường dây.

 

 

tu-trung-the-rmu-schneider-2

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV 

 

 

 

 

a. Các thông số chính của RM6

 

 • Điện áp lên tới 24kA - 630A - 20kA/3s

 • IAC lên tới 20kA/1s AFL hay AFLR cho 24kV

 • Tủ được cách điện bằng khí SF6

 • Có tới 5 chức năng trong một tủ

 • Tủ có thể được mở rộng hoặc không mở rộng tùy theo nhu cầu của khách hàng

 • Tiêu chuẩn IEC 62271 - 200, IEC 60265-1, IEC 62271-105, IEC 62271-102

 

 

 

b. Những ưu điểm của tủ điện trung thế Schneider 24kV RM6

 

 • Kín hoàn toàn

 • Kích thước nhỏ gọn

 • Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bặm, hóa chất, hơi muối,…

 • Không cần bảo trì bảo dưỡng

 • Thiết kế dạng module có thể mở rộng tùy ý

 

 

 

2. Các loại tủ trung thế Schneider 24kV RM6

 

 

tu-trung-the-rmu-schneider-3

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV 

 

 

 

 

a. Tủ RM6 không mở rộng được (RM6-NE)

 

RM6-NE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV bao gồm 1 LBS 630A và 1 LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV bao gồm 1 ngăn LBS 630A và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS.

RM6-NE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IIII Tủ RMU 4 ngăn 24kV, 4 ngăn LBS.

RM6-NE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-NE-IQIBI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

 

 

 

b. Tủ RM6 mở rộng bên trái (RM6-LE)

 

RM6-LE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-III Tủ RMU 3 ngăn LBS.

RM6-LE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IIQI  Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IIII  Tủ RMU 4 ngăn 24kV LBS.

RM6-LE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-LE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

 

 

 

tu-trung-the-rmu-schneider-4

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV 

 

 

 

 

c. Tủ RM6 mở rộng bên phải (RM6-RE)

 

RM6-RE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV LBS.

RM6-RE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-RE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

 

 

d. Tủ RM6 mở rộng hai phía (RM6 - DE)

 

RM6-DE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV LBS.

RM6-DE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IIQI  Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IIII  Tủ RMU 4 ngăn 24kV LBS.

RM6-DE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.

RM6-DE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

 

 

tu-trung-the-rmu-schneider-5

Tủ điện trung thế RMU Schneider 24kV 

 

 

Sản phẩm tủ điện trung thế Schneider 24kV RM6, quý khách vui lòng tham khảo thêm các thông tin tại: Tủ điện trung thế RMU Schneider RM6 24kV

 

 

 

 

ELECOM CAM KẾT:

 

✔️ Bảo hành chính hãng

✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn

✔️ Đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ)

✔️ Sản phẩm có sẵn để phục vụ quý khách hàng.

 

☎️ Liên hệ ngay: 0969 607 489 để nhận báo giá tốt nhất, ưu đãi lớn!

 

 

cong-ty-tnhh-elecom-19382173

Công ty TNHH Elecom 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY TNHH ELECOM

 Địa chỉ văn phòng: Lô số 11 - Khu CN Hoàng Mai - Tam Trinh - Hà Nội

Địa chỉ nhà máy: KCN Tân Quang, Đ. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Hotline: 0969607489

Email: info@thietbidienelecom.vn

Website: https://thietbidienelecom.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ThietbidienELECOM/